Programm

  • Johann Sebastian Bach Auszüge aus der Orchestersuite Nr. 2 h-moll, BWV 1067
  • Johann Sebastian Bach Auszüge aus der Orchestersuite Nr. 3 D-Dur, BWV 1068